بله ایتا


نسابه

اکراین قسمت ششم( قسمت 24 از سلسله برنامه های جغرافیایی قلمرو)

 

مجموعه اکراین از سلسله برنامه های جغرافیا قلمرو
اندکی پس از شروع سلسله برنامه های جغرافیایی قلمرو در رادیو فارس و اشاره به پتانسیل بالای منطقه اکراین برای برزو یک بحران گسترده در سطح جهانی ، جنگ در منطقه اکراین بواسطه اجرای طرحهای ایذایی ناتو و آمریکا کلید خورد و لذا بنا به ضرورت سمت و سوی برنامه ، بیشتر به بحران در منطقه اکراین معطوف شد .
این مجموعه شش قسمتی از سلسله برنامه های جغرافیایی قلمرو که از قسمت 19 تا 24 مجموعه فوق را شامل می‌شود ، بعنوان مجموعه بحران در اکراین ، تقدیم میشود به همه علاقمندان و پژوهشگران عرصه تاریخ و جغرافیا ...تهیه شده در : معاونت تولید رادیو فارس
تهیه کننده : خانم لیلا اسراری
مجری : دکتر کریمی
کارشناس : سید حامد نسابه
تاریخ ضبط و پخش : اسفندماه 1400اهم موارد مطروحه در قسمت ششم  از مجموعه بحران در اکراین به شرح ذیل می‌باشد :

بخش اول :
1- چرا انقلاب کارگری که برابر نظریات بنیانگذاران فکری کمونیسم، میبایست در صنعتی ترین کشورهای اروپایی رخ میداد، در کشاورزی ترین پهنه های شرقی اروپا شکل گرفت ؟
2- سابقه سرقت شعارها و اهداف جنبشهای ضد ظلم در طول تاریخ و نحوه تکرار این نوع مصادره به مطلوب جنبشهای ضد ظلم در روسیه تزاری توسط کانونهای یهودی مستقر در غرب اروپا !
3- عباسیان چگونه جنبشهای ضد ظلم جهان اسلام را مصادره به مطلوب نمودند ؟
4- جنبش عدالتخانه و مشروطیت در ایران از کجا به کجا انجامید ؟
5- چرا نتایج عملکرد تنظیم کنندگان مرزها و تعریف کنندگان نظم جهان پس از هردو جنگ جهانی اول و دوم، به سمت تجزیه واحدهای بزرگ سیاسی در پهنه های جغرافیایی اروپا، آسیا و ... پیش رفته ؟
6- موانع عمده پیش روی شبکه جهانی مالی یهود، چگونه در قاره های مختلف از جمله در آسیا و اروپا از بین رفتند ؟
7- نشانه های جنگ تمدنی کدامست ؟
8- اکراین عرصه جنگ تمدنی و فکری یا صحنه جنگهای تاکتیکی دو کشور همسایه ؟
 بخش دوم :
9- لزوم انتقال واقعیت ها به مردم اکراین
10- حامیان امروز اکراین و ناتو، همان حامیان دیروز استالین برای کشتار مردم اکراین به جرم همکاری با آلمان نازی
11- چه کسانی به ارسال بیش از 4.000.000 تن سلاح و مهمات به شوروی باعث کشتار مردم اکراین شدند ؟
12- مقایسه وضعیت منابع طبیعی در روسیه و اکراین و تاثیر آن بر تحریکات ناتو
13- جهان در آینده ای نزدیک به سمت درگیریهای پرشدت پیش خواهد رفت از اکراین تا تنگه تایوان و غرب آسیا
14- راه مقابله با شبکه جهانی یهود و صهیونیسم بین الملل
15- دلایل حمله به حاکمیت ملی کشورهایی مانند ایران، روسیه و ...
16- چرا کسانی که حدود فقط 1/6 یک ششم جمعیت جهان را در اختیار دارند، باید میزبان اغلب مراکز بین المللی باشند ؟
17- پیشنهادهایی جهت ایجاد تغییرات در نوع روابط بین ملتها و کشورها و لزوم بازتعریف نظم جهانی
18- بیاد روزگاران که شاه گورکانی و مسلمان هندوستان از اولین سفیر انگلیس میپرسید : اصولا انگلیس کجاست و ما چه نیازی به ارتباط با آن داریم در حالیکه ایران و چین در دوسوی ما هستند؟
 

مطالب مرتبط

 مجموعه اکراین قسمت یک (قسمت نوزدهم از مجموعه قلمرو)
مجموعه اکراین قسمت یک (قسمت نوزدهم از مجموعه قلمرو)
پس از شروع سلسله برنامه های جغرافیایی قلمرو در رادیو فارس ، ذیل مباحث ژئوپلیتیک ، نقاطی از جهان که از دیدگاه ژئوپلیتیک ، نقاط و مناطق داغ و مستعد جهت بروز بحران محسوب می‌شدند را برشمردیم که از جمله آن مناطق ، اکراین بود ... اندکی بعد از بیان این نکات ، جنگ در منطقه اکراین بواسطه اجرای طرحهای ایذائی ناتو و آمریکا بر علیه روسیه ، شروع شد
 مجموعه اکراین  قسمت دوم ( قسمت بیستم از مجموعه قلمرو )
مجموعه اکراین قسمت دوم ( قسمت بیستم از مجموعه قلمرو )
این مجموعه به بررسی بحران اکراین با توجه به مراکز ثقل فکری و اقتصادی و ژئوپلیتیک فرهنگی با تاکید بر نقش یهودیان صهیونیست در تحولات جهانی ، اختصاص داده شد که آلبوم اکراین بخشی از آن سلسله مباحث می‌باشد.
مجموعه اکراین قسمت سوم ( قسمت 21 از سلسله برنامه های جغرافیایی قلمرو)
مجموعه اکراین قسمت سوم ( قسمت 21 از سلسله برنامه های جغرافیایی قلمرو)
مجموعه اکراین قسمت سوم به بررسی شرحی از نظم ظالمانه شکل داده شده در جهان خصوصا در خاک اصلی اروپا بعد از جنگ جهانی اول و تحریم رسمی آلمان نازی توسط آژانس یهود و مسائل مهمی مطرح می گردد
 مجموعه  اکراین قسمت چهارم( قسمت 22 از سلسله برنامه های جغرافیایی قلمرو )
مجموعه اکراین قسمت چهارم( قسمت 22 از سلسله برنامه های جغرافیایی قلمرو )
مجموعه اکراین قسمت چهارم با حضور دکتر سید حامد نسابه در رادیو فارس تهیه شده است که در این قسمت به جایگاه ایران در نظریه هارتلند انرژی و میزان تاثیر ناکامی داعش و حامیانش در سوریه ، بر وقوع بحران در اکراین و مسائل مهم دیگری می پردازد
اکراین قسمت پنجم( قسمت 23 از سلسله برنامه های جغرافیایی قلمرو)
اکراین قسمت پنجم( قسمت 23 از سلسله برنامه های جغرافیایی قلمرو)
مجموعه اکراین قسمت پنجم با حضور دکتر سیدحامد نسابه بعنوان کارشناس در رادیو فارس در مورد روسیه بعنوان یک حوزه ژئوپلیتیک تحت تاثیر چند حوزه تمدنی و ژئوپلیتیک در اطراف خود قرار دارد؟ و تاثیر جنگ اکراین بر طرح کمربند – جاده چین جهت احیای راه ابریشم و مباحث مهم دیگری می پردازد
اکراین قسمت ششم( قسمت 24 از سلسله برنامه های جغرافیایی قلمرو)
اکراین قسمت ششم( قسمت 24 از سلسله برنامه های جغرافیایی قلمرو)
آخرین قسمت از مجموعه اکراین باحضور دکتر سیدحامد نسابه بعنوان کارشناس در رادیو فارس به بررسی چرا انقلاب کارگری که برابر نظریات بنیانگذاران فکری کمونیسم، میبایست در صنعتی ترین کشورهای اروپایی رخ میداد، در کشاورزی ترین پهنه های شرقی اروپا شکل گرفت ؟ و مسائل مهم بحران در اکراین و روسیه می پردازد