بله ایتا


نسابه

تا انتخابات 2 ؛ معیارهای جغرافیایی در انتخاب نامزد کارآمد

فایل صوتی شماره 2 :

 

📻  مجموعه 4  قسمتی " تا انتخابات" ، یک بسته از فایلهای صوتی، با هدف بیان اجمالی اهمّ معیارهای انتخاب نامزد کارآمد از دیدگاه جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک می‌باشد که با مشخصات زیر در رادیو فارس ضبط و پخش شده است تا انگیزه‌ای باشد و ابزاری در دست آنانکه دوست دارند با انتخاب شایسته‌ترین و کارآمدترین نامزدها، مجلسی داشته باشند در طراز ایران اسلامی

 

پوشه حاضر، دومین بخش از این مجموعه می‌باشد که با مباحثی به شرح زیر، به علاقمندان و مخاطبان معزز تقدیم می‌گردد :

 


1️⃣   بیان خلاصه‌ای از بخش اول همراه با مصادیق متفاوت 

 

2️⃣  تشریح مفهوم زنجیره‌های هم تکمیل در جغرافیا، و ذکر مصادیقی از آنها که لازم است در برنامه‌های نامزدها دیده شده باشد تا بتوان آنها را بعنوان نامزدهای کارآمد و برنامه‌هایشان را بعنوان برنامه‌های موثر در پیشرفت و آبادانی هر منطقه، استان، کشور و ... ارزیابی نمود.

 

3️⃣  بیان مصادیقی از زنجیره‌های هم تکمیل در بخشهای مختلف استان فارس اعم زنجیره‌های هم‌تکمیل در بخشهای :

 

اقتصاد نظامی

اقتصاد غیر نظامی

و ...

 

🎬 

کارشناس : سید حامد نسابه

تهیه کننده : خانم سیده لیلا اسراری

تهیه شده در معاونت تولید رادیو فارس - اسفند ماه 1402

 

مطالب مرتبط

تا انتخابات  4 ؛ معیارهای جغرافیایی در انتخاب نامزد کارآمد
تا انتخابات 4 ؛ معیارهای جغرافیایی در انتخاب نامزد کارآمد
مجموعه چهار قسمتی " تا انتخابات" ، یک بسته از فایلهای صوتی، با هدف بیان اجمالی اهمّ معیارهای انتخاب نامزد کارآمد از دیدگاه جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک می‌باشد
تا انتخابات 3 ؛ معیارهای جغرافیایی در انتخاب نامزد کارآمد
تا انتخابات 3 ؛ معیارهای جغرافیایی در انتخاب نامزد کارآمد
بیان فشردۀ ویژگیها و معیارهای مهم در انتخاب نامزد کارآمد از دیدگاه جغرافیای سیاسی در مجموعه " تا انتخابات " طی چهار فایل صوتی 15 دقیقه‌ای
تا انتخابات 2 ؛ معیارهای جغرافیایی در انتخاب نامزد کارآمد
تا انتخابات 2 ؛ معیارهای جغرافیایی در انتخاب نامزد کارآمد
مجموعه چهار قسمتی " تا انتخابات" ، یک بسته از فایلهای صوتی، با هدف بیان اجمالی اهمّ معیارهای انتخاب نامزد کارآمد از دیدگاه جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک می‌باشد
تا انتخابات 1 ؛ معیارهای جغرافیایی در انتخاب نامزد کارآمد
تا انتخابات 1 ؛ معیارهای جغرافیایی در انتخاب نامزد کارآمد
بیان فشردۀ ویژگیها و معیارهای مهم در انتخاب نامزد کارآمد از دیدگاه جغرافیای سیاسی در مجموعه " تا انتخابات " طی چهار فایل صوتی 15 دقیقه‌ای