بله ایتا


عکاسی

عکاسی های سید حامد نسابه
عکاسی های سید حامد نسابه
علاقه به ثبت لحظه‌ها و عکاسی، از جمله مواردی بود که به لطف ثبت کنندۀ همه لحظه‌ها و صورتگرِ همه صحنه‌ها، از کودکی همراه و همنشین بنده ( سید حامد نسابه) بوده و هر زمان به وسیله‌ای و در هر بخش از سنین عمر بواسطه بزرگواران و اساتیدی معظّمی، فنون این مهم به این کمترین، آموخته شده ..