بله ایتا


پرورش زنبور عسل

پرورش زنبور عسل
پرورش زنبور عسل
حاصل حدود دو دهه تجربه‌اندوزی ( و به عبارتی کمتر از ربع قرن ) زنبورداری از نوع حرفه‌ایِ کوچ‌رو، بجز خاطرات تلخ و شیرین و متنوعی که با خود به ارمغان آورده و علاوه بر آشنائی با اقوام و طوایفی از بزرگواران، ساکن در هر منطقه، بابی شده برای : 1- ارائه مشاوره شغلی در این زمینه به علاقمندان 2- برگزاری کلاسها و کارگاههای آموزشی جهت متقاضیان 3- تالیف و تحقیق در خصوص زنبورعسل و روشهای نگهداری و پرورش آن