بله ایتا


امور فرهنگی

امور فرهنگی
امور فرهنگی
اگر فرهنگ، برآیند همه داشته‌های یک ملت و جامعه در عرصه‌های مختلفی همچون مدنیت، معماری، هنر، علم، ادبیات و ... باشد و اگر جامعه مطلوب ما، یک جامعه باشد با سابقۀ کهن تمدنی و فرهنگی و عجین شده با مفهوم تاریخی دولت-ملت در یک پهنه جغرافیایی کم نظیر یا بی‌نظیر همانند فلات گهرخیز ایران و توابعش، آنگاه می‌توان گفت که فعالیت در مسیر رشد و تعالی، نیز حفظ داشته‌های فرهنگی چنین جامعه‌ای از جملۀ بایسته‌های زندگی فردی و اجتماعیِ کسی است که سعی در چنین فضائی توفیق حضور و زندگی یافته ...