بله ایتا


نسابه

کتاب های جغرافیایی در دست انتشار، دکتر سید حامد نسابه

 
 
کتابهای در دست انتشار سید حامد نسابه در زمینه‌های جغرافیایی، شامل موارد زیر می‌باشند :
 

1- ژئوپلی‌نومی؛ جاده ابریشم فرصتها و تهدیدها
 
2- بررسی پدیده لغزش ( لند اسلاید )  با نگاهی به عرصه‌های جنوبی لارستان
 
3- بررسی عملکرد سازمان سیاسی مستقر در پهنه جغرافیایی ایران در عهد پهلوی اول

4- پژوهشی در روند انقلاب اسلامی در جنوب ایران از دیدگاه جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک

5- معضلات ژئومرفیک مناطق خشک و راههای مهار و کنترل خسارات ناشی از مخاطرات محیطی
 
و ...

 
 
کتابهای سید حامد نسابه
 
 

مطالب مرتبط

کتاب های جغرافیایی در دست انتشار، دکتر سید حامد نسابه
کتاب های جغرافیایی در دست انتشار، دکتر سید حامد نسابه
برخی عناوین کتب در دست انتشار دکتر سید حامد نسابه با عناوین جغرافیایی