آپارات بله روبیکا ایتا


نسابه

کتاب های دکتر سید حامد نسابه

کتابهای در دست انتشار سید حامد نسابه در زمینه‌های جغرافیایی شامل موارد زیر می‌باشند :

1- بررسی نقش اقشار مختلف در شکل‌گیری نهضت اسلامی جنوب و تاثیر آنان بر جغرافیای سیاسی منطقه
2- پژوهشی در روند انقلاب اسلامی در جنوب ایران از دیدگاه جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک
3- بررسی عملکرد سازمان سیاسی مستقر در پهنه جغرافیایی ایران در عهد پهلوی اول
4- جاده ابریشم فرصتها و تهدیدها
5- معضلات ژئومرفیک مناطق خشک و راههای مهار و کنترل خسارات ناشی از مخاطرات محیطی
6- بررسی پدیده لغزش ( لند اسلاید ) در جنوب لارستان
8- نگهداری و پرورش زنبور عسل با توجه به وضعیت اقلیمی جنوب ایران
7- مجموعه اشعار اعم از قطعه، غزل، قصیده، مثنوی، اشعار آئینی، دوبیتی، شعر نو کتابهای سید حامد نسابه
و ...
کتابهای در دست انتشار سید حامد نسابه در زمینه‌های جغرافیایی شامل موارد زیر می‌باشند : 1- بررسی نقش اقشار مختلف در شکل‌گیری نهضت اسلامی جنوب و تاثیر آنان بر جغرافیای سیاسی منطقه 2- پژوهشی در روند انقلاب اسلامی در جنوب ایران از دیدگاه جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک 3- بررسی عملکرد سازمان سیاسی مستقر در پهنه جغرافیایی ایران در عهد پهلوی اول 4- جاده ابریشم فرصتها و تهدیدها 5- معضلات ژئومرفیک مناطق خشک و راههای مهار و کنترل خسارات ناشی از مخاطرات محیطی 6- بررسی پدیده لغزش ( لند اسلاید ) در جنوب لارستان 8- نگهداری و پرورش زنبور عسل با توجه به وضعیت اقلیمی جنوب ایران 7- مجموعه اشعار اعم از قطعه، غزل، قصیده، مثنوی، اشعار آئینی، دوبیتی، شعر نو و ...

جهت درج در بخش نوار ابزار بالا : جغرافیا - پژوهش‌ها- کتاب

مطالب مرتبط

کتاب های دکتر سید حامد نسابه
کتاب های دکتر سید حامد نسابه
کتاب های در دست اقدام و چاپ شده دکتر حامد نسابه در زمینه جغرافیا