بله ایتا


مستند

انقلاب به افق فارس
انقلاب به افق فارس
حضور سید حامد نسابه در رادیو از دهه فجر سال 1398 با حضور در برنامه انقلاب به افق فارس شروع و فتح بابی شد برای مشارکت در تولید سایر برنامه‌های تاریخی و جغرافیایی بعنوان کارشناس ...