بله ایتا


قطعه

عَشوُراء
عَشوُراء
قطعۀ عشوراء،حال و هوای شاعر بهنگام حضور در حرم مطهر حضرت احمدبن موسی شاهچراغ (ع)، سعی بین الحرمین و حضور در جوار دارالمصحف مسجد جامع عتیق