بله ایتا


طوفان‌الاقصی

حماسۀ جِنین
حماسۀ جِنین
شعری در وصف مجاهدان جانبرکف فلسطینی از آوردگاه جِنین اندکی پیش از شروع عملیات طوفان‌الاقصی
از شیراز تا بیروت
از شیراز تا بیروت
غزل، راه قدس ...
مجنون
مجنون
در رثای نبرد جانانۀ مجاهدان فلسطینی طی اولین شب نبرد با صهاینه در بیت حانون ذیل عملیات طوفان‌الاقصی
یمانی
یمانی
در وصف پایمردی و جوانمردی سید عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر مجاهدان یمنی حین کارزار غزّه آن هنگام که ...
سُکوتِ سُتُروَن
سُکوتِ سُتُروَن
در اعتراض به سکوت سنگین و عملیِ برخی خواص در قبال جنایات صهاینه در غزّه
اقصای زمان
اقصای زمان
می‌رسد مژده ز اقصای زمان، می‌شود آزاد اقصی ای حِسان ...
سَریع
سَریع
شعر، در وصف شجاعت شیران یمانی بهنگام مصاف با جنود شیطان
اَمان
اَمان
دست ردّ یمنی‌ها به امان‌نامه شیطان بزرگ و تاکید بر حمایت از مردم غزّه و طوفان‌الاقصی
بَرکَن !
بَرکَن !
چند روز پس از شهادت سردار شهید زاهدی و یارانش و پیش از آغاز حملات مستقیم ج.ا.ایران به رژیم صهونیستی
حَمله بکن حَمله بکن، حَملۀ یک حیدری ...
حَمله بکن حَمله بکن، حَملۀ یک حیدری ...
در آستانۀ حملات موشکیِ ج.ا.ایران به رژیم صهیونیستی ...
جنگ قضا
جنگ قضا
در پاسخ به کسانی که به بهانۀ وجود برخی مشکلات در داخل، خواستار از دست دادن حوزه نفوذ و فضای حیاتی ایران در خارج هستند !!
سنگ
سنگ
در پی تعرضات مجدد رژیم صهیونیستی به ج.ا.ایران و حمله به برخی مراکز در اصفهان بوسیله اشیاء پرنده ! ...