بله ایتا


نسابه

عملیات میدانی جغرافیایی

 
بررسی نقشه مسیرهای پروازی، پس از فرودی کوتاه در ارتفاعات منطقه فیروزآباد، 1386
 
 
 
🧗  یکی از جذابترین بخشهایی که دانش‌آموختگان رشته جغرافیا، با آن سروکار دارند، عملیات و کاوش میدانی‌ست که نقش مهمی در توصیف دقیق و بدست آمدن شواهد گوناگون جهت رد یا تایید فرضیّات مطروحه دارد.

بخشی از عملیات میدانی صورت گرفته توسط سید حامد نسابه طی دهه‌های گذشته در زمینه گرایشهای مختلف و موضوعات متنوع جغرافیایی به شرح زیر می‌باشد :
 
 

1- ثبت اختلاف دمای حداکثری دامنه کوه پردی با بلندترین قله آن طی فروردین 1384 طی پدیده لپس ریت یا کاهش قائم دما

2- بررسی وضعیت پولیه ارژن و جمیع اشکال ژئومرفیک موجود در آن ناحیه

3- بررسی وضعیت دریاچه‌های فصلی بیدشهر و هرم و کاریان

4- بررسی میدانی وضعیت سازند رازک ( رزک ) در ضلع شمالی کوه جهرم

5- بررسی وضعیت دشت بکان و ساختار ژئومرفیک آن، نیز دلایل و راههای فرار آب از این دشت به دشتهای پایین دست

6- بررسی ساختار اقلیمی گردنه مله بلوط در ارتفاعات مشرف به سپیدان

7- بررسی ساختارهای زمین شناسی و اشکال ژئومرفیک در طاقدیسها و ناودیسهای کارستی و چین خورده منطقه لارستان

8- بررسی میدانی دلایل ایجاد پدیده لغزش در ارتفاعات جنوبغرب عمادشهر واقع در بخش صحرای باغ لارستان

9 - مطالعه گنبدهای نمکی زاگرس جنوبی بصورت موردی در جهرم، لارستان و هرمزگان

10- بررسی ساختمانهای تک شیب در حاشیه غرب و جنوبغربی بخش مرکزی فلات ایران

11- بررسی وضعیت ژئومرفیک مناطق مختلف شیراز و استان فارس و نقش آنان در تشدید خسارات و تلفات مخاطرات طبیعی و محیطی

12- بررسی راههای مواصلاتی مجاهدان مقاوم جنوب ایران در برابر انگلیس بدتر از ابلیس طی جنگ جهانی اول، از دیدگاه جغرافیای تاریخی

13- کاوش میدانی در خصوص حوادث و تغییرات صورت گرفته در عرصه جغرافیای سیاسی جنوب کشور طی دو قرن گذشته در جریان نهضت اسلامی جنوب و مقاومت جانانه مردمان این سامان در برابر انگلیس بدتر از ابلیس و عواملش

مطالب مرتبط

عملیات میدانی جغرافیایی
عملیات میدانی جغرافیایی
یکی از جذابترین بخشهایی که دانش‌آموختگان رشته جغرافیا، با آن سروکار دارند، عملیات و کاوشهای میدانی‌ست که نقش مهمی در توصیف دقیق و بدست آمدن شواهد گوناگون جهت رد یا تایید فرضیّات مطروحه دارد ...