بله ایتا


نسابه

تا انتخابات ؛ معیارهای جغرافیایی در انتخاب نامزد کارآمد ( 4 فایل صوتی )

 تا انتخابات ؛ معیارهای جغرافیایی در انتخاب نامزد کارآمد / مجموعه چهار قسمتی رادیویی " تا انتخابات" ، با هدف بیان اجمالی اهمّ معیارهای انتخاب نامزد کارآمد از دیدگاه جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک ...