بله ایتا


نسابه

قلمرو قسمت اول

  

  برنامه قلمرو در خصوص علم جغرافیا می باشد که با حضور دکتر سیدحامد نسابه بعنوان کارشناس در حال پخش می باشد.

مباحث مطرح شده در قسمت اول برنامه قلمرو عبارتند از:

  • جغرافیا چیست و به چه کار می آید؟
  • تعریف جامع از جغرافیا
  • جغرافیای طبیعی چیست ؟
  • جغرافیای انسانی چیست؟

 مطالب مطرح شده در جلسه اول برنامه قلمرو را می توانید از سایت دکتر سیدحامد نسابه دریافت کنید.

  

 

مطالب مرتبط

قلمرو قسمت اول
قلمرو قسمت اول
قسمت اول برنامه قلمرو در خصوص جغرافیا می باشد که در خصوص جغرافیا چیست و به چه کاربردی دارد صحبت شده است کارشناس برنامه دکتر سید حامد نسابه می باشد.
قلمرو قسمت دوم
قلمرو قسمت دوم
قسمت دوم مجموعه قلمرو در ادامه قسمت اول در خصوص تاریخچه جغرافیا و نحوه گسترش آن در زندگی بشر بحث می شود. کارشناس برنامه دکتر سیدحامد نسابه می باشد
رشته مروارید و نظم نوین جهانی
رشته مروارید و نظم نوین جهانی
حلقه‌های وصل جاده ابریشم خشکی و کمربند دریایی ابریشم و اهمیت آنها در نظم موجود و نظم آینده بین‌المللی