بله ایتا


نسابه

قلمرو 1

  

فایل صوتی ( با قابلیت دانلود و پخش )

  🗺 خلاصه مطالب قسمت اول از سلسله برنامه‌های جغرافیایی قلمرو :

 

 

  • جغرافیا چیست و به چه کار می آید؟

 

  • جامع‌ترین تعاریف از جغرافیا

 

  • شرحی مختصر بر دو شاخۀ  اصلی علم کهن و پویای جغرافیا :  طبیعی و انسانی

 

  • معرفی گرایشهای مختلف جغرافیای طبیعی اعم از کلیماتولوژی ، ژئومرفولوژی، جغرافیای خاک، جغرافیای ... و برخی مصادیق آنها

 

  • معرفی گرایشهای جغرافیای انسانی اعم از ژئوپلیتیک، جغرافیای سیاسی، جغرافیای فرهنگی، جغرافیای ... و برخی مصادیق آنها

 

  • دلایل وقوع سیلابهای ویرانگر بویژه در مناطق مسکونی چیست و کدام گرایش جغرافیا به این مقوله وارد می‌شود و جهت کاهش خسارات مخاطرات محیطی، ارائه راهکار می‌نماید ؟

 

  • یکی از دلایل هجوم آلمان نازی به شرق اروپا چه بود و خاکهای حاصلخیز اکراین چگونه بر تصمیمات مهم در جریان جنگ جهانی دوم تاثیر گذاشتند و کدام گرایش از جغرافیا، قادر به تحلیل این مساله و مسائل مشابه می‌باشد ؟

 

  • بررسی نحوۀ شکل‌گیری جغرافیا در طول تاریخ بشر و چگونگی استفاده از این علم در حل مسائل و تحلیل انواع پراکندگی‌ها و بررسی روابط متقابل موجودات اعم از انسانها و اجزای محیط طبیعی با یکدیگر در برنامه‌های بعد 

 

صحنه‌ای از نبردهای مشهور بارباروسا و کورسک در جنگ جهانی دوم

بررسی تاثیر زمین بر سیاستهای بین‌المللی در قالب گرایش ژئوپلیتیک از رشتۀ کهن و پویای جغرافیا

 

 

       

www.nassabeh.com

مطالب مرتبط

ربوده شده‌ها
ربوده شده‌ها
قسمت ۱۹۷ از سلسله برنامه‌های جغرافیایی قلمرو، شیوه‌های صحیح حکمرانی در دوره عضدالدوله دیلمی
قلمرو 1
قلمرو 1
قسمت اول برنامه قلمرو در خصوص جغرافیا می باشد که در خصوص جغرافیا چیست و به چه کاربردی دارد صحبت شده است کارشناس برنامه دکتر سید حامد نسابه می باشد.
قلمرو 2
قلمرو 2
قسمت دوم مجموعه قلمرو در ادامه قسمت اول در خصوص تاریخچه جغرافیا و نحوه گسترش آن در زندگی بشر بحث می شود. کارشناس برنامه دکتر سیدحامد نسابه می باشد
رشته مروارید و نظم نوین جهانی
رشته مروارید و نظم نوین جهانی
حلقه‌های وصل جاده ابریشم خشکی و کمربند دریایی ابریشم و اهمیت آنها در نظم موجود و نظم آینده بین‌المللی