بله ایتا


نسابه

قلمرو قسمت دوم

  

 قسمت دوم مجموعه قلمرو در ادامه قسمت اول در خصوص تاریخچه جغرافیا و نحوه گسترش آن در زندگی بشر بحث می شود.

در این برنامه که کارشناس آن دکتر سیدحامد نسابه هستند مباحث زیر مطرح می گردد:

  • جغرافیا و کاربرد آن در زندگی بشر
  • سیرتاریخی جغرافیا در تاریخ بشر
  • اهمیت جغرافیا در زندگی
  • کلید واژه های جغرافیا در منابع دینی و کهن
  • جغرافیا در کتب دینی و ادبی
  • جغرافیا در قرآن

صحبت های دکتر حامد نسابه در قسمت دوم مجموعه قلمرو  که از رادیو فارس پخش گردیده است

 

 

مطالب مرتبط

قلمرو قسمت اول
قلمرو قسمت اول
قسمت اول برنامه قلمرو در خصوص جغرافیا می باشد که در خصوص جغرافیا چیست و به چه کاربردی دارد صحبت شده است کارشناس برنامه دکتر سید حامد نسابه می باشد.
قلمرو قسمت دوم
قلمرو قسمت دوم
قسمت دوم مجموعه قلمرو در ادامه قسمت اول در خصوص تاریخچه جغرافیا و نحوه گسترش آن در زندگی بشر بحث می شود. کارشناس برنامه دکتر سیدحامد نسابه می باشد
رشته مروارید و نظم نوین جهانی
رشته مروارید و نظم نوین جهانی
حلقه‌های وصل جاده ابریشم خشکی و کمربند دریایی ابریشم و اهمیت آنها در نظم موجود و نظم آینده بین‌المللی