بله ایتا


نسابه

آموزش و مشاوره در امور ژئومرفیک

 

🌐🗺️🧭  ارائه مشاوره و برگزاری کارگاه‌های آموزشی در زمینه مسائل ژئومرفیک اعم از:

 

1️⃣ برگزاری کارگاههای آموزشی جهت علاقمندانی که بصورت غیر حرفه‌ای مایل به آشنایی با مسائل و پدیده‌های ژئومرفیک هستند

 

2️⃣ برگزاری کارگاههای آموزشی جهت دانش‌آموختگان گرایش ژئومرفولوژی با هدف افزایش مهارتهای بصری و کاربردی در این زمینه

 

3️⃣ برگزاری کارگاههای آموزشی در خصوص بکارگیری فنون ژئومرفولوژی در برنامه‌ریزی محیطی و مدیریت یکپارچه زمین

 

4️⃣ تولید  نقشه‌های ژئومرفیک و توپوگرافی با اهداف و کاربری‌های متنوع در زمینۀ آمایش و مدیریت یکپارچه زمین 

 

5️⃣ مشاوره و آموزش در زمینه هیدروژئومرفولوژی

 

تلفن تماس :  09179682185

 

مطالب مرتبط

تولید انواع نقشه‌های توپوگرافی و ژئومرفولوژی
تولید انواع نقشه‌های توپوگرافی و ژئومرفولوژی
تولید انواع نقشه‌های توپوگرافی و ژئومرفولوژی
آموزش و مشاوره در امور ژئومرفیک
آموزش و مشاوره در امور ژئومرفیک
برگزاری کلاسها و کارگاههای آموزشی در زمینه مسائل ژئومرفیک از جمله در زمینۀ برنامه‌ریزی محیطی، مدیریت یکپارچه زمین، آمایش سرزمین، و ... بعلاوه ارائه خدماتی از قبیل تولید نقشه، و ارائه طرح ...
جغرافیا
جغرافیا
ارائه مشاوره و برگزاری کلاسها و کارگاههای آموزشی در دو شاخه اصلی رشته کهن و پویای جغرافیا اعم از طبیعی و انسانی در گرایشهای متنوع این دو شاخه شامل ...