بله ایتا


نسابه

طبیعت

 

 

ستیغ !

پدیده‌های ژئومرفیک

سمت راست اتوبان اصفهان شیراز

جایی در حوالی مرودشت

عکس از : سید حامد نسابه

دوربین: کانن  D 70

دهۀ نود ( ه.ش)

مطالب مرتبط

طبیعت
طبیعت
عکاسی از طبیعت، عوارض ژئومرفیک