آپارات بله روبیکا ایتا


نسابه

مقالات تالیف شده توسط سید حامد نسابه در زمینه جغرافیا

 

با توجه به تنوع گرایشهای مرتبط با رشته کهن و پویای جغرافیا، مقالات تالیف شده توسط سید حامد نسابه در این زمینه نیز شامل طیف متنوعی از موضوعات از جمله موارد زیر می‌باشد :
1- بررسی تغییرات قائم دما در رشته کوه پردی حدفاصل لارستان و استان هزمزگان (گرایش اقلیم شناسی)
2- بررسی تغییرات قائم دما در رشته کوه سپیدار واقع در منطقه جهرم( گرایش اقلیم شناسی)
3- تعیین خط حد برف دائمی مناطق جنوبی در دورۀ کواترنر با تکیه بر شواهد فسیلی و ... ( پالئوژئوگرافی - جغرافیای کواترنر)
4- بررسی خصوصیات ژئومرفیکی و اقلیمی پولیه دشت ارژن و سایر شبه پولیه‌های واقع در استان فارس ( گرایش ژئومرفولوژی )
5- روانگردانی بنام GDP ، توهُّمِ شکست‌ناپذیری!! ( ژئوپلیتیک و ژئوپلی‌نومی)
6- عاقبت جنگ نشسته !وقتی مواضع ما، بر علیه موضع ما عمل می‌کنند !! ( ژئوپلیتیک)
7- بررسی نظریات ژئوپلیتیک فعال در عرصه تحولات بین الملل ( ژئوپلیتیک)

مطالب مرتبط

مقالات تالیف شده توسط سید حامد نسابه در  زمینه جغرافیا
مقالات تالیف شده توسط سید حامد نسابه در زمینه جغرافیا
مقالات تالیف شده توسط سید حامد نسابه در زمینه جغرافیا نیز شامل طیف متنوعی از موضوعات می‌باشد