بله ایتا


نسابه

طرح ها و ایده های جغرافیایی سید حامد نسابه

حضور در سلسله برنامه‌های جغرافیایی قلمرو بعنوان کارشناس، ( رادیو فارس )
 
🗺  دنیای گونه‌گون جغرافیا، مرغ خیال را هر دم به سوئی می‌کشاند و از این جهت طرحها و ایده‌ها، شاید در دل اهالی وادی جغرافیا از تنوع بیشتری نسبت به سایرین برخوردار باشند.

بر این اساس طرحهای مختلفی توسط سید حامد نسابه بعنوان کمترینِ دانش‌آموختگان این رشته، به مسئولان امر، ارائه شده و برخی از آنها صورت اجرایی و عملیاتی نیز بخود گرفته‌اند که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود :
 

1- ارائۀ طرح گسترش فرهنگ و مفاهیم جغرافیایی در سطوح مختلف جامعه به طرق مختلف از جمله با کمک رسانه‌هایی همانند رادیو، چرا که جغرافیا علم اداره جهان و علم زندگی‌ست و برنامه‌هایی همچون سلسله برنامه‌های جغرافیایی قلمرو، از جمله نتابج ارائه ایده‌هایی از این دست توسط سید حامد نسابه، می‌باشد که با همکاری و همراهی اصحاب رسانه و مسئولان امر در حال اجرا و پیگیری‌ست.
 
 
2- طرح بررسی وقایع روز جهان از دیدگاه جغرافیا ! 
 
بر این اساس، برنامه گفتمان با هدف بررسی مسائل روز منطقه و جهان، با کمک ابزارها و معیارهای مطرح در عرصه‌های مختلف جغرافیایی، مدتی است که بصورت موضوعی، در رادیو فارس و برخی دیگر از کانالها و شبکه‌های رادیویی کشور، با حضور سید حامد نسابه بعنوان کارشناس، بر روی آنتن می‌رود.

و ...
 
 

ارائه پیشنهاد جهت ضبط و پخش برنامه گفتمان، با هدف بررسی مسائل جاری منطقه و جهان از دیدگاه جغرافیا

مطالب مرتبط

طرح ها و ایده های جغرافیایی سید حامد نسابه
طرح ها و ایده های جغرافیایی سید حامد نسابه
طرح ها و ایده های سیدحامد نسابه در زمینه گسترش فرهنگ جغرافیا در کشور