بله ایتا


نسابه

مستند جغرافیایی

نمای هوایی از طاقدیس کارستی، منطقۀ لارستان، عکسبرداری وفیلمبرداری : سید حامد نسابه، 1386، وسیلۀ پروازی:  چرخبال  Mi 17

 

🎬  مستندهای جغرافیایی :

 

  توجه به جنبه‌های متنوع رشته کهن و پویای جغرافیا و بیان آنها در قالب مستندهای مختلف، از جملۀ علاقمندیهای سید حامد نسابه می‌باشد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود :

 

🎞  تحولات اروپا فیمابین جنگ جهانی اول و دوم از منظر جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک و ارتباط آن با سیر تطور صهیونیسم در جهان

 

🎥  جنبش‌های دهه 60 میلادی از منظر جغرافیای سیاسی و فرهنگی و تاثیر متقابل آنها بر هم

 

📹   پدیده‌های اقلیمی جنوب استان فارس و شمال هرمزگان ( لارستان بزرگ) 

 

📺   وقایع جنگ جهانی اول و تاثیر آن بر جغرافیای سیاسی جنوب ایران

 

📽  پدیده‌های ژئومرفیک دشت بکان، دشت ارژن و ...

 

📻  نهضت اسلامی جنوب 

 

و ...

 

مطالب مرتبط

مستند جغرافیایی
مستند جغرافیایی
توجه به جنبه‌های متنوع رشته کهن و پویای جغرافیا و بیان آنها در قالب مستندهای مختلف، از جملۀ علاقمندیهای سید حامد نسابه می‌باشد ...