بله ایتا


نسابه

مهاجر الی الله

یکصدوبیست و نُه سال قبل ، عراق ، عتبات عالیات ؛ کاروانی خسته راه ، حامل شِکوِه و شکایت مردمی مملو از درد و آه ، از لارستان به نجف و پابوس امامی پر شوکت و جاه و از آنجا به سامرّاء محضر مرجعی صاحب نام و درهم کوبنده بساط روباه، جهت عرض حال و چاره جوئی بر ظلم روز افزون یهود و عمال انگلیس و شاه و حاصل محاولات : هجرت الی الله قرعه بنام سیدی از سلاله پاکان و شیر بیشه ایمان، فقیهی خوشنام، از شجره طیبه خیرالانام و تردیدها بر این سفر، به اشاره اسدالله ، به یقین مبدل، پس هجران میسّر و رویای صادقه ، مصَدِّق ِ مصداق ..اندکی بعد، کشتی، دل دریا را شکافنده، آنچنانکه صدر آقا سید عبدالحسین، بحار علم را پیشتر، تا وصول لنگه دوران‌ به لنگه ایران و از آن طریق ، حلول نجف به لارستان !! تو گوئی نهنگی را به حوضچه‌ای اندرون و اما او، فارغ از این منافات، بیشتر در خیال مکافات و اندیشه او غریق اوضاع خلق مستعین، طابق‌النعل بالنعل دستور دین مبین و خود را بر اقامه حدود الهی رهین که شرف المکان، بالمکین و اینچنین بود که آیت‌الله دزفولی شوشتری : نجف را به لارستان و لارستان را به شیراز و شیراز را به نگین فیروزه فارس ، فرِّ اردشیر و انجا را به دارالمومنین جهرم پیوند و عرب را به عجم و ترک را به تاجیک تا برچیده شدن بساط ظلم عمله مستر چیک و در این راه جفاها و عتابها و دردها و زخمها بر دل و جان و بر رهروان عیان ، که : طریق عشق جفا بردنست و جانبازی * و اما در این راه ، او مستظهر به جانفشانی مردان مرد و شیرانِ شرزه‌یِ عرصه نبرد، آنانکه پهلوانیِ پهلوانانِ پیشین را ناسخ کالجبل الرّاسخ و شوکت اصحاب الفیل در برابر عزمشان فی تَضلیل و دشمن از هیمنه‌یِ جهادشان ملول کعصفِِ ماکول . آن زمزمه کنندگان وَالعادیات ، آن صاحبان فَالموریات و آن مصادیق فَالمغیرات **** چونان مجتهد اهرمی و شهیدان شیخ زکریای دارابی نوایگانی و حاج‌علی وکیل لاری و مصباح دیوان اِوزی و سردار حسین حاجی‌آبادی و حاجی بابا بیرمی و سرداران دولخانی و فرمانده‌یِ فرماندهان‌ ، اسماعیل خان ، صولت الدوله قشقائی و شهید بی مثال دوران، رئیسعلی دلواری و شیخ حسین خان چاکوتاهی و زایر خضرخان فولادی و خالو حسین دشتستانی و سید عبدالباقی و سید محمد حسین نسابه شیرازی و سید السادات فال‌اسیری و چریکهای لارستانی و قناصان تنگستانی و جمیع غواصان دریای معانی و شاهدان شهودِ روحانی که راهشان مُستدام و مرام‌شان پُردوام و اما امروز ؛ جهاد همچنان باقی و پیروزی نزدیک ، که : الیس الصبح بقریب ...

✍ : سید حامد نسابه

بمناسبت نوزدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ ، نودونهمین سالروز رحلت آیت الله العظمی المجاهد حاج سید عبدالحسین دزفولی شوشتری نجفی لاری اعلی الله مقامه الشریف

در زمان تقریر این چکیده از آن حماسه مطول و سترگ ، ۱۲۹ سال از هجرت تاریخ‌سازِ آیت الله العظمی المجاهد حاج سید عبدالحسین دزفولی شوشتری نجفی به لارستان می‌گذشت ...  مهاجر الی الله برگرفته از نام کتابی در شرح زندگانی آیت الله العظمی المجاهد حاج سید عبدالحسین دزفولی شوشتری نجفی لاری تالیف آیت الله العظمی کریمی جهرمی حفظه الله اشاره به نقل قول های متعدد علمای طراز اول آنزمان و علمای متاخر که هجرت آیت الله العظمی المجاهد حاج سید عبدالحسین دزفولی شوشتری نجفی لاری از نجف به لارستان را به جای دادن نهنگی در حوضی تشبیه میکردند ( کنایه از ظرفیت بالای علمی معظم له )  طریق عشق جفا بردنست و جانبازی دیوان شیخ اجل سعدی 

اشاره به مضامین سوره های مبارکه والعادیات ، فیل و ...

مطالب مرتبط

مهاجر الی الله
مهاجر الی الله
یکصدوبیست و نُه سال قبل ، عراق ، عتبات عالیات ؛ کاروانی خسته راه ، حامل شِکوِه و شکایت مردمی مملو از درد و آه ، از لارستان به نجف و پابوس امامی پر شوکت و جاه و از آنجا به سامرّاء محضر مرجعی صاحب نام و درهم کوبنده بساط روباه