بله ایتا


مجموعه فلسطین

آفات تاخیر در پاسخ به دشمن؛ با نگاهی به تاریخ تحولات جنگ جهانی دوم / دیدگاه
آفات تاخیر در پاسخ به دشمن؛ با نگاهی به تاریخ تحولات جنگ جهانی دوم / دیدگاه
آفات تاخیر در پاسخ به دشمن؛ با نگاهی به تاریخ تحولات جنگ جهانی دوم
عاقبت جنگ نشسته !وقتی مواضع ما، بر علیه موضع ما عمل می‌کنند !!
عاقبت جنگ نشسته !وقتی مواضع ما، بر علیه موضع ما عمل می‌کنند !!
آنچه در این مقاله خواهید خواند : بررسی وضعیت محور مقاومت با توجه به تحولات یکصد ساله اخیر جهان وتحولات ژئوپلتیک اروپا در سالهای منتهی به جنگ جهانی دوم و نتایج کارکردی آن تحولات در زمانۀ ما
آنها چه دارند که ما نداریم؟؟!!
آنها چه دارند که ما نداریم؟؟!!
اینکه دشمن شرف ندارد، یک امر بسیار بدیهی است و از جمله‌یِ اموری است که تصور آن موجب تصدیق می‌باشد و نیاز به تامّل ندارد‌. اما باید دید دشمن فاقد شرف، در عین قرار داشتن در اقلیت محض، چه دارد که ...