بله ایتا


نسابه

عاقبت جنگ نشسته !وقتی مواضع ما، بر علیه موضع ما عمل می‌کنند !!


 صبح روز هفتم مارس 1936، هنگامی که سه گردان از نیروهای رزمی رایشسور که حالا می‌رفت تا به ورماخت تبدیل شود، از رود راین گذشتند و وارد راینلند شدند، هیچکس در جبهه متفقین نمی‌دانست که هیتلر،صدراعظم مشهور آلمان و رهبر رایش سوّم،سختترین لحظات زندگیش را می‌گذراند!
او خود، چند سال بعد یعنی در 27 مارس 1942،در جمع یاران قدیمی هم حزبیش با صدای بلند گفت:
" اگر ( روز گذشتن از رود راین) جز من شخص دیگری در راس رایش بود، چه می‌شد؟؟! هر کس را که اسم ببرند، اعصاب خود را از دست می‌داد ... آنچه ما را نجات داد سرسختی تزلزل ناپذیر و اعتماد به نفس شگفت‌انگیز من بود"
 ویلیام شایرر، مورخ مشهور آمریکایی در کتاب رایش سوم، بعد از اشاره به موارد بالا، این را هم اضافه می‌نماید که :
" این سخن راست بود؛ لیکن این را هم باید گفت که در این کار نه تنها تذبذب فرانسویان،بلکه سستی و بیحالی متحدین انگلیسی آنان نیز به او ( یعنی به هیتلر، در زیرپاگذاشتن تعهدات قبلیش و بی اعتنایی به هشدارها و رجزهای دول متّفق )کمک کرد!
 بررسی وضعیت محور مقاومت با توجه به تحولات یکصد ساله اخیر جهان خصوصا با توجه به:

1- تحولات ژئوپلتیک اروپا در سالهای منتهی به جنگ جهانی دوم و نتایج کارکردی آن تحولات در زمانۀ ما
2- دیدگاههای ریچارد نیکسون مبنی بر الزامات رهبری جهانی،اصول شکل‌دهی به تمدن نوین بشری در قرن بیست و یکم و لزوم حمایت قاطع و بازدارنده از متحدان در برابر دشمنان..

دانلود فایل مقاله عاقبت جنگ نشسته  به صورت pdf


✍️:سید حامد نسابه


آبان 1402

کانالهای انتشار مطالب، اشعار ، مصاحبه‌ها و پژوهشها در پیامرسانهای بله و ایتا:
کانال بله سیدحامد نسابه   
کانال ایتا سیدحامد نسابه

مطالب مرتبط

عاقبت جنگ نشسته !وقتی مواضع ما، بر علیه موضع ما عمل می‌کنند !!
عاقبت جنگ نشسته !وقتی مواضع ما، بر علیه موضع ما عمل می‌کنند !!
آنچه در این مقاله خواهید خواند : بررسی وضعیت محور مقاومت با توجه به تحولات یکصد ساله اخیر جهان وتحولات ژئوپلتیک اروپا در سالهای منتهی به جنگ جهانی دوم و نتایج کارکردی آن تحولات در زمانۀ ما
آنها چه دارند که ما نداریم؟؟!!
آنها چه دارند که ما نداریم؟؟!!
اینکه دشمن شرف ندارد، یک امر بسیار بدیهی است و از جمله‌یِ اموری است که تصور آن موجب تصدیق می‌باشد و نیاز به تامّل ندارد‌. اما باید دید دشمن فاقد شرف، در عین قرار داشتن در اقلیت محض، چه دارد،