آپارات بله روبیکا ایتا


نسابه

نعیم خوان خاوند

 

ن ،  وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ

 

شنیدم از هنرمندی

سلیم النفس ، فرمندی

زاوصاف تو ای جانا

ز صهبایت  که آوندی

از آن شهد شکر ریزت

که تو  سُغدِ سمرقندی

از آن کوه نمک خیزت

که چشم از یار بردندی

زشیرینی تو ای جان

که خود اصل شکر خندی

تویی کز رزم مردانه

نعیم خوان خاوندی


شهیدی تو ، نمیری تو

که در هیجای صف‌بندی

بسان پهلوانانی

که چون کرّار  بودندی

نفس از خصم بگرفته

امیرآسا ، ظفرمندی

زاحوالت چه گویم من

که در جنات خرسندی

سری در خیل سربازان‌

که با خود داشت سربندی

رهی در راه رهجویان

که دین را بود فرزندی

همو کز نعره‌اش ترسا

بشد هر تیره پیوندی

همو کز یار آوردش

صبا پیغام خرسندی

همو کز دیو بُرّان شد

به هر  منوال و ترفندی

که حق را بهر حق پی‌جو

شبیه قطب راوندی !

تو ای حامد گرت دعویست

که با دلدار پیوندی

بکوش از جان به دور از یان

بِبُر از مان و مانندی

شبیه گُرد ِ مردستان

ذبیح الله ِ اسفندی

 

تقدیم به گُرد ِ مردستان ایران ، شهید ذبیح‌_الله‌_اسفندی (اقلید)

مطالب مرتبط

رخ نما ای بُتُ هرآنچه بُد از یاد ببر
رخ نما ای بُتُ هرآنچه بُد از یاد ببر
غزل سروده شده توسط سید حامد نسابه
روایت برف و راوی
روایت برف و راوی
راوی اندر برف و سرما ، نرم و خوش خوابیده بود از زمانی که زمان ، او را زِ ما دزدیده بود برف اما ، بر خلافِ خصلتِ دیرینه‌اش
نعیم خوان خاوند
نعیم خوان خاوند
تقدیم به گُرد ِ مردستان ایران ، #شهید #ذبیح‌_الله‌_اسفندی (اقلید)
 در وصف مرحوم حاج شیخ عبدالعزیز قاضی‌زاده امام جمعه محبوب اِوز
در وصف مرحوم حاج شیخ عبدالعزیز قاضی‌زاده امام جمعه محبوب اِوز
مرحوم حاج شیخ عبدالعزیز قاضی‌زاده امام جمعه محبوب اِوز ، از جمله منادیان وحدت شیعه و سنی و از خیل رهبران طریقت تقریب
جنین
جنین
با نگاهی به شعر مرحوم علامه اقبال لاهوری : ای جوانان عجم...
انگاره
انگاره
ساقی زِ مِی نگارها چون لالِه می‌کشید عصری که عشق بر فلق انگاره می‌کشید گوئی که در افق ، بر آن نی‌های داغدار بس پرفروغ مِهرها با ژاله می‌کشید