بله ایتا


اشعار مناسبتی

مادر
مادر
شعر سروده شده در وصف مادر توسط سیدحامد نسابه
شیران حق
شیران حق
شعر سروده شده در خصوص یمن و دشمنان توسط دکتر سید حامد نسابه
می‌رسدمژده ز اقصای زمان
می‌رسدمژده ز اقصای زمان
شعر در وصف ظهور امام زمان
محسن
محسن
شعر در وصف حضرت محسن در ایام فاطمیه سروده شده توسط سید حامد نسابه
خاک و خون
خاک و خون
قطعه شعر سروده شده توسط دکتر سید حامد نسابه در ایام طوفان الاقصی. کارزارِ خاک و خون در غزّه چون بالا گرفت شرزه شیری چون یمانی، مِنهجِ هیجا گرفت
اسیرِ شبِ آن ماهِ مَهِستان ...
اسیرِ شبِ آن ماهِ مَهِستان ...
تقدیم به پیشگاه مقدس قمرِمنیرِبنی‌هاشم همو که همچنان بر دفاع از حریم حرم‌عازم و دشمنان را به هنگام رزم ، هازم آن ساقیِ لب تشنگانِ وادیِ شهادت و آن رهنمایِ عُشّاقِ طریق ِ سعادت، شیر بیشه‌یِ ایمان
از همه دل بریده ام
از همه دل بریده ام
به مناسبت ایام اربعین حسینی قطعه شعر سروده شده توسط سید حامد نسابه
حرم
حرم
شعر به مناسبت دومین حادثه تروریستی در حرم شاه چراغ شیراز
غزل؛ به مناسبت حال و هوای حماسی عدالتجویان جهان بعد از شروع عملیات فیروزمند و دشمن‌شکن طوفان الاقصی
غزل؛ به مناسبت حال و هوای حماسی عدالتجویان جهان بعد از شروع عملیات فیروزمند و دشمن‌شکن طوفان الاقصی
قطعه شعر قدس خرمشهر دگر می شود در ایام طوفان الاقصی و جنگ غزه و اسرائیل سروده شده است.