بله ایتا


نسابه

شیران حق

می‌زند اینک یمن با سرعت یحیی سَریع

دست رد بر هر امانی که شود شیطان شَفیع

می‌شود احمر زِخون دشمنان دریا کنون

چون که شد کامل عشار از شاهدانِ خون رَضیع

لرزه بر اندام دشمن، بَس فکنده این‌زمان

غُرّش شیران حق تا این جمادی از رَبیع

پایمردیهای غزّه، غزوِ اَحرارِ عراق

می‌کِشد بر قابِ گیتی جلوه‌هایی بس بَدیع

شد مکرر حمله‌ی مردان عامل از جبل

می‌گشاید قدس را وان تیغهای لب صَنیع

گشته خصم از رَزمِ شیران، اژدهایی گیج و گم

می‌کند هر دم جنایت، جرمهائی هان‌ شَنیع

گشت صهیون تا برابر با فحولی فُجاءهََ

زد رقم از ناتوانی، صحنه‌هائی بَد، فَجیع

وَز صُمودِ مردها وُ آن زنان و کودکان

مفتضح شد غربِ وحشی، حال، در سطحی وَسیع

دیوِ استعمار نَک بعد از قرونی جانفَزا

در جمیعِ شیوه‌هایش، شد زمینگیر و خَلیع

خصم گَر خوانَد رَجَز با ناوهایش بهر ما

گو بسا کشتی که شد با بِستر دریا ضَجیع

از تولّی وُ تبرّی وَز حِبالِ دفعِ شَر

گشته دراقصای عالم، نام ایران نَک رَفیع

دوش گفت آهسته‌تر بر خلق این اسرار گو

هان هدایت می‌شود این جنگ از قُربِ قَریع

حامدا بشکن نیامُ تیغ را سیراب کن

از دماء دشمن و محکم بِزَن بر او صَریع


 سید حامد نسابه

قریع: مهتر، سید

صریع: تازیانه

مطالب مرتبط

مادر
مادر
شعر سروده شده در وصف مادر توسط سیدحامد نسابه
شیران حق
شیران حق
شعر سروده شده در خصوص یمن و دشمنان توسط دکتر سید حامد نسابه
می‌رسدمژده ز اقصای زمان
می‌رسدمژده ز اقصای زمان
شعر در وصف ظهور امام زمان
محسن
محسن
شعر در وصف حضرت محسن در ایام فاطمیه سروده شده توسط سید حامد نسابه
خاک و خون
خاک و خون
قطعه شعر سروده شده توسط دکتر سید حامد نسابه در ایام طوفان الاقصی. کارزارِ خاک و خون در غزّه چون بالا گرفت شرزه شیری چون یمانی، مِنهجِ هیجا گرفت
اسیرِ شبِ آن ماهِ مَهِستان ...
اسیرِ شبِ آن ماهِ مَهِستان ...
تقدیم به پیشگاه مقدس قمرِمنیرِبنی‌هاشم همو که همچنان بر دفاع از حریم حرم‌عازم و دشمنان را به هنگام رزم ، هازم آن ساقیِ لب تشنگانِ وادیِ شهادت و آن رهنمایِ عُشّاقِ طریق ِ سعادت، شیر بیشه‌یِ ایمان
از همه دل بریده ام
از همه دل بریده ام
به مناسبت ایام اربعین حسینی قطعه شعر سروده شده توسط سید حامد نسابه
حرم
حرم
شعر به مناسبت دومین حادثه تروریستی در حرم شاه چراغ شیراز
غزل؛ به مناسبت حال و هوای حماسی عدالتجویان جهان بعد از شروع عملیات فیروزمند و دشمن‌شکن طوفان الاقصی
غزل؛ به مناسبت حال و هوای حماسی عدالتجویان جهان بعد از شروع عملیات فیروزمند و دشمن‌شکن طوفان الاقصی
قطعه شعر قدس خرمشهر دگر می شود در ایام طوفان الاقصی و جنگ غزه و اسرائیل سروده شده است.